Pengantar Biopsikologi dan Sel Sebagai Dasar Kehidupan

Pengantar Biopsikologi

Brain_2_copy1Biopsikologi merupakan pendekatan psikologi dari aspek biologi. Manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat fisik dari orang tuanya, atau juga nenek dan kakeknya secara genetik. Ciri-ciri ini nampak melalui aspek tinggi badan, warna kulit, warna mata, keadaan rambut lurus atau kerinting, ketebalan bibir dan sebagainya. Demikian pula ahli biopsikologi melihat bahawa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan daripada induk asal. Sebagai contoh sifat pendiam, talkactive, dominan atau pasif adalah ciri-ciri sifat alamiah manusia dan tidak dipelajari melalui pengalaman.

Biopsikologi adalah cabang ilmu Syaraf

Biopsikologi adalah ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologi yang dalam hal ini secara khusus berobjek pada manusia.

(more…)